De doorontwikkeling van de NHG-Praktijkaccreditering

Dit artikel verscheen in Huisarts en Wetenschap van 3 november 2016