Nieuw voor deelnemers aan de NHG-Praktijkaccreditering: De Team Ontwikkeling Meter (TOM)

Hoe kom je te weten of je als een team werkt of binnen een los geheel? Hoeveel teamgevoel is er aanwezig in jouw praktijk? Wat zijn de succesfactoren van effectief teamwork en hoe kan je deze verbeteren?
  • De Team Ontwikkeling Meter voor de gezondheidszorg is een meting van de ontwikkelingsfase waarin een team zich bevindt.
  • TOM is 10 jaar geleden speciaal voor de zorg in Amerika ontwikkeld.
  • TOM levert een betrouwbare analyse bij zowel kleine teams met 3-4 mensen als bij teams met een grootte van 43 mensen.
  • TOM is een zelfevaluatie-instrument voor de praktijk; elk teamlid vult anoniem dezelfde vragenlijst bestaande uit 31 vragen.
  • De TOM rapportage geeft u uitgebreid inzicht waar u staat als team in de ontwikkeling tot “het perfecte team”.

Nieuwsgierig? Neem contact op met relatiebeheer, telefoonnummer 030-2823614.