Over NPA

NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA) is hét onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. NPA verleent het bijbehorende certificaat aan de praktijk. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft NPA de accreditatie verleend voor NHG-Praktijkaccreditering. Deze accreditatie van huisartspraktijken is als kwaliteitsmanagementsysteem erkend onder registratienummer C613 (ISO17021-1). Met de accreditatie verklaart de RvA dat NPA heeft aangetoond in staat te zijn certificatie van managementsystemen op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.
Andere NPA-producten dan de NHG-Praktijkaccreditering vallen buiten de scope van de RVA-accreditatie.